OVER ONS

KRAFT is een nichekantoor, opgericht door twee advocaten met jarenlange ervaring bij toonaangevende advocatenkantoren en in het bedrijfsleven.

KRAFT is opgericht met een duidelijk doel: hoogwaardige juridische dienstverlening en mediation met een eigentijdse, pragmatische aanpak en persoonlijke betrokkenheid.

WAT WE DOEN


Commerciële contracten

KRAFT is gespecialiseerd in het opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten, zoals:

  • in- en verkoopovereenkomsten
  • huurovereenkomsten
  • overeenkomsten van opdracht
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • agentuur-, franchise- en distributieovereenkomsten
  • IT-overeenkomsten
Ondernemingsrecht

KRAFT adviseert over en begeleidt bij de volgende onderwerpen:

  • overnames en fusies
  • joint ventures
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • investeringen
  • corporate governance
  • bestuurdersaansprakelijkheid
Geschillenbeslechting

Ook voor het voorkomen en oplossen van geschillen bent u bij KRAFT aan het juiste adres. Waar mogelijk proberen wij geschillen op te lossen voordat het tot een procedure komt, maar indien nodig vertegenwoordigt KRAFT cliënten in juridische procedures bij rechtbanken, gerechtshoven en in arbitrageprocedures. 

ADVOCATEn

Arjan van Niel

Arjan van Niel

Arjan is gespecialiseerd in het vennootschaps- en contractenrecht. Arjan heeft verschillende cliënten begeleid bij (internationale) fusies, overnames en joint-ventures, alsmede cliënten geadviseerd met betrekking tot