Commerciële contracten

Ondernemingen kunnen bij KRAFT terecht met alle vragen over commerciële contracten, zoals:

– koop- en huurovereenkomsten;

– overeenkomsten van opdracht;

– samenwerkingsovereenkomsten;

– agentuur- en distributieovereenkomsten; en

– algemene voorwaarden.