Ondernemingsrecht

KRAFT adviseert over en begeleidt ondernemingen onder meer bij de volgende onderwerpen:

– overnames en fusies;

  joint ventures en aandeelhoudersovereenkomsten;

– investeringen;

– corporate governance; en

– bestuurdersaansprakelijkheid.